Pea aga silmas, et paljud laenuandjad siiski ei luba sellist varianti ja soovivad, et laenutaotleja suunduks isikutuvastuseks kas Omnivasse või nende kontorisse. Ei, mitte mingil juhul! Absoluutselt KÕIK laenuandjad peavad rahapesu tõkestamise seaduse kohaselt tuvastama kliendi enne laenulepingu tegemist.

Ehkki mõned laenuandjad teevad seda veebikaamera vahendusel, pole võimalik isikutuvastust vältida. Ole aga mureta – isikutuvastus ei ole keeruline, see tähendab tegelikult lihtsalt seda, et pead oma dokumenti näitama.

Bondora on näiteks üks laenuandjaid, kes on tuntud kiire protsessi poolest. Nagu eelnevalt mainitud, pakuvad mitmed laenupakkujad laenu isegi nädalavahetusel, lisaks saab laenu sularahas rahakaardi abil – kui võtad sularahas laenu, on seda võimalik ka tagasi maksta sularahas rahakaardi kaudu.

Sisuliselt on võimalik aga kogu laenuprotseduur ajada ära otse internetist, sestap on kiir laen kodust lahkumata ka võimalik kätte saada. Esmalt tuleb valida meeldiv laenufirma ning esitada laenuandja kodulehel laenutaotlus.

Selle jaoks on vajalik viimase 6 kuu pangakontode väljavõtteid.

Mitmel pool saab seda teha isegi ilma kontot registreerimata, seega saad täita taotluse loetud minutite jooksul. Taotlusele tuleb lisaks oma kontaktandmetele lisada info ka oma sissetulekute ja väljaminekute kohta. Selle jaoks on vajalik viimase 6 kuu pangakontode väljavõtteid.

Selle info põhjal analüüsitakse, kuivõrd tõenäoliselt on tegemist maksevõimelise taotlejaga. Kõik Eestis tegevusluba omavad laenuandjad peavad järgima vastutustundliku laenamise põhimõtet, mille kohaselt tuleb põhjalikult kontrollida laenutaotleja maksevõimekust.

Vahel võidakse ka täpsustuste saamiseks helistada, ent igal juhul võid oodata vastust paari minuti jooksul – just nii kiirelt vaadatakse taotlused üle. Kui laenu saamisega on väga kiire, tuleks esitada laenutaotlus kindlasti laenufirma tööaja jooksul ning ajastada toimingud pigem hommikupoolikule, kuna õhtul ei pruugi lihtsalt kõiki toiminguid tehtud saada. Tehes taotluse aga laenuandja tööaja jooksul, saad vastuse peaaegu koheselt.

See on vajalik rahapesu tõkestamise seaduse kohaselt.

Mitmed laenufirmad töötavad isegi pühapäeval, seega võid saada laenu ka nädalavahetusel. Pärast positiivse laenuotsuse saamist pead veel läbima ka isikutuvastuse toimingu. See on vajalik rahapesu tõkestamise seaduse kohaselt.

Mõnel pool piisab lihtsalt ID-kaardiga portaali sisse logimisest, ent enamjaolt tuleb siiski pöörduda isikutuvastamise punkti – Omniva postkontorisse, R-kioskisse või laenuandja kontorisse. Isikutuvastamise toiming on samuti kiire – täita tuleb üksnes väike dokument, kuhu tuleb märkida oma isikut tõendava dokumendi number.

Tehes seda näiteks Omniva postkontoris, saadetakse see dokument kohe tagasi laenuandjale, kes seejärel väljastab laenusumma. Kiireks laenusumma üle tulemiseks on oluline, et nii sinul kui ka laenufirmal oleks samas pangas arvelduskonto, eriti kui soovid raha saada nädalavahetusel või õhtupoolikul.

Enamjaolt on laenufirmadel kodulehel kirjas kasutavate pankade nimekirjad ja arvelduskontode numbrid, seega saad vaid paari hiireklõpsuga selgeks teha, kas laenufirma kasutab sama panka, mida sinagi.

Kiirlaenu taotlemisel ei ole vaja tasuda suuri lepingu sõlmimise tasusid ning ei ole vaja tegeleda muude tülikate toimingutega, mis kaasnevad tagatislaenude puhul. Mitmed laenufirmad pakuvad oma olemasolevatele klientidele laenulimiiti, mille kasutamist saab taotleda üksnes sms-i teel, mistõttu on taolistest laenufirmadest kiirlaen 15 minutiga saamine veelgi mugavam. Turujärelevalve osakonna koosseisu kuuluvad kaubandustalitus, teenuste talitus ja tarbijate teenindustalitus ning info- ja teeninduskorralduse ekspert.

Ametis töötab ka peajurist, kes allub otse peadirektorile. Kümme aastat piiriüleste kaebuste lahedamist Kuigi Tarbijakaitseameti põhitähelepanu on pööratud Eestis tegutsevate ettevõtete järelevalvele ja siinsetele tarbijate õiguste kaitsmisele, ulatuvad ameti käed kaugemalegi. Kümne aasta jooksul on eestimaalaste igapäevaostude hulgas jõudsalt kasvanud piiriüleste tehingute osakaal. Seda iseloomustab kõige paremini nõustamiskeskusele esitatud kaebuste arv, mis on selle aja jooksul enam kui viiekordistunud.

Kõige enam teevad tarbijatele muret internetis tehtud ostud, mis on kõige kättesaadavam ja levinum piiriülese tehingu vorm. Sagedased on ka kaebused seoses lennureisija õiguste ja auto rentimisega. Kokku esitati Mittepositiivselt lõppenud menetluste puhul oli nõue kas alusetu, ettevõte oli pankrotis, tarbija ei esitanud vajalikke lisadokumente, küsimus väljus ameti pädevusest, pettused ja muud taolised asjaolud.

Peamiselt puudutasid kaebused e-kaubandust, lennureisija õigusi, tellimata tooteid, tühistatud kontserte, autorenti, majutusteenused ja reisiteenuseid. Tarbijatelt laekus kokku piiriülest selgitustaotlust. Tarbijakaitseamet loobus lühinumbrist Võlaõigusseadus sätestab tarbijate kaitse olukorras, kui ettevõtja haldab telefoniliine selleks, et tarbija saaks temaga seoses sõlmitud lepinguga ühendust võtta, näiteks täpsustada lepingu tingimusi, esitada kaebusi, avaldusi jne. Sellisele telefoniliinile helistamine ei tohi tarbijale kaasa tuua põhitariifist suuremat väljaminekut.

Kuigi Tarbijakaitseamet ei sõlmi tarbijatega lepinguid, otsustas amet edaspidi jätkata tarbijatele nõustamisteenuse pakkumist ainult tavanumbriga , kuna see ei too nõustamist vajavale tarbijale kaasa lisakulutusi. Lühinumbrile helistamisel rakendus võrguoperaatorite poolt küsitav kõrgendatud tariif, pikk number on helistajale paketipõhise hinnaga. Koostöö teiste ametiasutustega Tõhus koostöö eri ametkondade vahel võimaldab laiendada vaatevälja seal, kus on suuremaid sõlmküsimusi ning järelevalve pädevus jaguneb eri ametite vahel. Tarbijakaitseamet on aastate jooksul väärtustanud häid suhteid teiste ametitega ning aktiivne koostöö jätkus ka Tarbijakaitseamet on viimastel aastatel teinud tihedat koostööd Maanteeameti, Maksu- ja Tolliameti ning Politsei- ja Piirivalveametiga kasutatud autode turu korrastamiseks.

Laenude tähtaeg on kuni 15 aastat ja laenutaotlemise võimalus on kõigil Eesti Vabariigis legaalselt viibivatel eraisikutel. Laenuvõtja võib vajadusel kuni kolm kuud maksepuhkust saada, mille jooksul põhiosa ja intresse maksma ei pea. Kokku võib võtta maksepuhkust võtta kuni 6 kuud. Hüpteeklaen Hüpoteeklaen ehk laen kinnisvara tagatisel on lühiajaline või pikajaaline ilma piirangateta kasutusotstarbega laen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *