Kindlasti tasub otsida näiteid laenatavatest ja tagasimaksete summadest. Kui hakkad laenu võtma, tasub kaaluda mitmeid erinevaid tegureid, mitte ainult intressi. Üks oluline on lepingu sõlmimise tasu, mis võib väga erinev olla. Tegemist on ühekordse tasuga ja sageli võetakse seda kui sinu kliendina registreerimise tasu – et ajada korda kõik laenu võtmisega seotud dokumendid.

Ikkagi on meil kärsitus remondiga kohe peale hakata.

Sarnaselt kehtib see hädaolukordades – olgu selleks kas või uue külmkapi ostmine, millega ei kannata oodata. Kui sul on aga plaanis oma eluruume remontima hakata, siis see võib loomulikult kauem oodata. Ikkagi on meil kärsitus remondiga kohe peale hakata. Õnneks on tehnoloogilised lahendused teinud võimalikuks, et me ei pea enam panga jaoks hulka avaldusi täitma ja seejärel mõne sealse töötajaga kohtumist ootama. Vähemalt väikelaenude puhul seda tegema ei pea.

Elektrooniliselt saates väheneb ka inimeste hulk, kes pääsevad ligi sinu isiklikele ja tundlikele andmetele. Kõrge intressiga lühiajaliste laenude asendamine refinantseerimislaenuga võimaldab saavutada arvestatava säästu ning minimaliseerida maksehäirete tekkimise riski: laenu refinantseerimine langetab igakuiste tagasimaksete suurust ja lubab tasuda praeguseid kohustusi pikema laenuperioodi vältel. Binance alustas krüptolaenude pakkumisega.

Näiteks saab selle abil tasuda ootamatuid arveid või katta muid kulutusi.

Nüüd saab võtta krüptovaradega tagatud laene. Kõik taotlused aktsepteeritakse automaatselt. Tagatiseks sobib kasutada nii Bitcoini kui Ethereumit. Loe edasi. Enam ei pea sõpradelt ja tuttavatelt võlgu võtma. Kiirlaen aitab toime tulla ettenägematute väljaminekutega. Näiteks saab selle abil tasuda ootamatuid arveid või katta muid kulutusi. Loomulikult võiks laenu võtta ka pangast, kui aga aega on vähe ja pole mahti panna kokku tervet hulka mitmesuguseid dokumente, siis aitab hädast välja just kiirlaen.

Kuid laenuvõtjat see siiski ei lohuta. Samuti võib iga inimene kokku puutuda probleemiga, et raha on vaja saada väga lühikese aja jooksul. See ajavahemik võib olla kõigest mõned tunnid, mistõttu ei ole kliendil lihtsalt aega käendajaid otsida ega kõiki vajalikke dokumente vormistada. Kui inimene leiab end sellisest olukorrast, tuleb talle appi selline laenuliik nagu kiirlaen.

Kiirlaenu peamine eripära on see, et kliendil on võimalik saada vajalik rahasumma suhteliselt lühikese ajavahemiku jooksul. Suur konkurents kiirlaenuturul leevendab üht selle laenuliigi puudust – kõrget intressimäära. Paljud krediidiettevõtted soovivad oma kliendibaasi suurendada, seepärast püüavad nad teha võimalikult soodsaid pakkumisi. Kiirlaenu võtja ei pea muretsema käenduse, mitmesuguste dokumentide vormistamise, sissetulekute tõendi ega tagatiseks vajaliku kinnisvara pärast.

Kui tekib vajadus väikse rahasumma järele, siis on kõige parem ja mugavam viis selle saamiseks kiirlaenu taotlemine. Vormistustoimingud on väga lihtsad. Isegi kui kliendil on väga kiire ja ta ei jõua kiirlaenu väljastava ettevõtte kontorisse minna, on tal sellele vaatamata võimalik soovitud laenu saada, sest Eestis saab kiirlaenu taotleda ka interneti teel. Laenuvõtjal peab olema vaid internetiühendusega sülearvuti või nutitelefon.

Ilmselt nõustute, et oleks tore saada laenu ilma tervet hulka dokumente vormistamata.

Raha laekub taotleja kontole hiljemalt tunni jooksul pärast taotluse esitamist. Tänapäeval on kiirlaenu võtmine üks kõige mugavamaid viise vajaliku rahasumma saamiseks. Siiski ei tasu unustada miinimumnõudeid, mida kiirlaenuettevõtted laenuvõtjale esitavad. Ilmselt nõustute, et oleks tore saada laenu ilma tervet hulka dokumente vormistamata. See aitaks säästa klientide aega ja säilitaks meelerahu.

Laenuperiood on selliste laenude puhul tavaliselt 15-30 päeva, mõnel juhul kuni 60 päeva.

Kõige olulisem neist on see, et klient saab kiiresti ja ilma panga poole pöördumata vajaliku summa raha, mida ta saab kasutada mis tahes eesmärgil. Üldjuhul on tegemist summadega, mis ei ületa eurot. Laenuperiood on selliste laenude puhul tavaliselt 15-30 päeva, mõnel juhul kuni 60 päeva. Sellist laenu võib saada iga Eesti elanik, kes on vähemalt aastane, erandjuhul on vanuse alampiiriks 21 aastat. Halb krediidiajalugu ütleb kliendi kohta päris palju.

Kirjakeel, argikeel ja murdekeel. Häälikuõpetus ja õigekiri. Suluga ja suluta häälikud. Helilised ja helitud häälikud. Võõrtähed ja -häälikud. Täis- ja kaashäälikuühend. Kaashäälikuühendi õigekiri. Tähed g, b, d s-tähe kõrval. Tähe h õigekiri. Tähtede i ja j õigekiri tegijanimed ja liitsõnad. Liidete gi ja ki õigekiri. Sagedamini esinevate võõrsõnade tähendus, hääldus ja õigekiri.

Silbitamine ja poolitamine ka liitsõnades. Sulghäälik võõrsõna algul ja sõna lõpus, sulghäälik sõna keskel. Tähtede f ja šõigekiri. Õigekirja kontrollimine sõnaraamatutest nii raamatu- kui ka internetivariandist. Kirjakeelne ja argikeelne sõnavara, uudissõnad, murdesõnad, släng. Sünonüümid, antonüümid, homonüümid, nende kasutamine. Sõnavaliku täpsus erinevates tekstides. Igapäevaste võõrsõnade asendamine omasõnadega ja vastupidi. Liitsõnamoodustus: täiend- ja põhiosa, liitsõna tähendusvarjund. Liitsõna ja liitega sõna erinevused. Sõna tähenduse leidmine sõnaraamatutest nii raamatu- kui ka internetivariandist. Tegusõna ajad: olevik, liht-, täis- ja enneminevik. Jaatava ja eitava kõne kasutamine. Tegusõna pööramine ainsuses ning mitmuses.

Kiirlaen ei ole sugugi niivõrd väike laen kui võiks arvata ning kuna summad võivad küündida mitme tuhandeni on kiirlaen paindlik laenuliik. Väiksema summaga kiirlaen sobib väga hästi siis, kui palgapäevani on veel aega, ent vajad lisaraha, et mugavalt ära elada või kui enne palgapäeva tulekut on vaja teha mõni kiire kulutus.

Kiirlaenu kasutatakse tihti ka siis, kui on vaja talvise perioodi jaoks vaja varuda küttematerjali – nii ei ole vaja näiteks jõulukuul teha suuri väljaminekuid ja saab soojamaterjali kulu jaotada mitme kuu peale. Suuremad kiirlaenud on igati sobivad selleks, et teha näiteks kodus remonti, osta kodutehnikat, mööblit, minna reisile või korraldada kas või pulmapidu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *