Näiteks euro laenamisel võib reaalne tagasimakstav summa olla eurot. Enne laenulepingu sõlmimist tutvu kindlasti intressiga ning veendu, et sulle sobib pakutav intressimäär. Vastasel korral võid sattuda väga koleda üllatuse otsa. Intressi märgitakse erinevalt – mõned laenuandjad märgivad päevase intressi, mõned aastase. Enamik laenupakkujatest võimaldavad maksepuhkust või laenu tagastamise tähtaja pikendamist. Sellised toimingud aga ei ole sugugi soodsad. Taoliste lisatasude tõttu on tihtipeale targem laenuperioodi pikendamist vältida.

Mitte ükski teine laen ei ole nii kiire ning ei suuda pakkuda konkurentsi kiirlaenu mugavusele. Lisaks kiirusele on kiirlaenu summad võrdlemisi suured ning just parajad, et aidata ka suurema väljamineku korral. Muu hulgas ollakse kiirlaenu väljastamisel paindlikumad ka nende tarbijate suhtes, kelle varasem maksekäitumine pole olnud korrektne ehk kel esineb või on minevikus esinenud üksikuid maksehäireid.

Kuna selliste tarbijate puhul on praktiliselt ainsaks lootuseks laenu saada kiirlaenu võtmine, siis on teenus oma algusaegadest saati peamiselt just sellise profiiliga tarbijate seas populaarsust kogunud. Viimastel aastatel on populaarsust kogunud uus kiirlaenu alamliik – krediidikonto. Teenuse põhimõte seisneb selles, et laenuandja väljastab tarbijaga seotud kontole kindla limiidi piirväärtuses summa, mida ta vastavalt vajadusele kasutama saab hakata. Share on facebook. Share on twitter.

Kui sa ei ole päris kindel, kas järgmise kuu sissetulekust jääb üle piisavalt palju laenumakse tegemiseks, peaksid sa võtma pigem sellise laenuperioodiga summa, mis võimaldab sulle sobivat laenumakset. Laenu ei tohiks kunagi võtta selles hirmus, et sa ei leia mujalt paremat või soodsamate tingimustega laenu.

Teine oluline asjaolu, millele mõelda enne laenu võtmist, on see, kui palju sul on tegelikult üldse raha vaja. Kiirlaenud on väga ahvatlevad oma paindlike tingimustega ning seetõttu võib tekkida ahvatlus võtta laenu rohkem kui esialgu vaja oli. Ehk mõtled, et saaksid üle jäävat raha rakendada mujal või lubada endale lihtsalt midagi head. Kuigi see mõte võib olla õilis, ei tohiks sa kunagi laenata rohkem, kui sul täiesti hädavajalik on.

Mis saab kui mu laenutaotlus tagasi lükatakse?

Seetõttu enne võtmist tutvu lepingule seatud tingimustega ja alati veendu, et võetava rahasumma tagasimaksmine on sulle jõuetekohane. Esileht » Laenud » Kiirlaenud. Mis saab kui mu laenutaotlus tagasi lükatakse? Kui mul on varasemalt raskusi laenude tagasimaksmisega, kas siis on uut laenu raskem saada? Kuna raha mu pangakontole jõuab?

Mitu kiirlaenu mul võib olla? Kas laenuandjate tegevuse üle teostatakse ka järelvalvet? Mida tähendab vastutustundlik laenamine? Mis on isikutuvastus, milleks see vajalik on ja kuidas see käib? Meist räägitakse. Teame – see ei kõla eriti usutavalt, kui laenufirma ütleb, et soovib teha personaalse pakkumise, kuid tegelikult just selles asi ongi.

Vahel võib mõne eurose kuupalgaga inimese rahaline seis olla märksa viletsam kui eurose sissetulekuga inimese rahaline olukord. Nagu ülalpool selgitasime, ei loe mitte niivõrd sissetuleku suurus kui hoopis kohustuste hulk. See tähendab, et laenufirmadel pole lahendust, mis sobiks igaühele. Laenu saab otseses mõttes lihtsalt laenutaotluse alusel! Kiirlaenu võttes ei pea sa riskima vara kaotamisega – seni, kuni saad laenu korralikult tagasi maksta, on kõik hästi.

Kauplejatel tuleb arvestada, et tänasel päeval sotsiaalmeedia aitab tarbijate usaldust kas kasvatada või kahandada. Üha enam hakkab kaupade ja teenuste müüki ning selle edukust mõjutama järelteeninduse kvaliteet. Muutuv tarbimiskeskkond, kus aina uusi väljakutseid esitatakse tarbijakaitsealasele oskusteabele ja võimekusele riigiti ja ühenduses tervikuna, toob kaasa vajaduse muuta ka järelevalve korraldust.

Kauplemise piiriülesuse kasv, toodete ja teenuste järjest suurenev omavaheline seotus – nende komplekteerimine, sotsiaalmeedia kasvav osakaal kauplemises, jagamismajandus, vahendajate osakaalu hüppeline kasv kaubanduses ja nende vastutuse ebaselgus jne heidavad täiendava kinda ka järelevalve kohanemisvõimele, paindlikkusele ja koostööle. Tasakaalustatud ning usaldusliku tarbimiskeskkonna loomiseks on möödapääsmatu tihe koostöö mitte pelgalt erinevate spetsialistide, vaid sageli ka pädevustega riigiasutuste ning piiriülese järelevalveasutuste vahel.

Tarbimiskeskkonna arengu lahutamatuks osaks on nii ettevõtja kui tarbija ettevalmistus ja teadlikkus reeglitest – poolte õigustest ja kohustustest. Uued olud võimaldavad luua uusi tarbijate nn enesekaitse mehhanisme, mis integreeruvad traditsioonilistega või vahetavad need sootuks välja. Ettevõtjate suurenenud usaldussõltuvus on toonud turule lisaks traditsioonilistele ADR mudelitele ridamisi tugisüsteeme, foorumeid, reitingukeskkondi jmt. Sellistes keskkondades on tihti mõlemad osapooled aktiivselt kaasatud ning need aitavad ennetada või lahendada võimalikke vaidlusi.

Usalduse nimel tullakse sageli tarbijale enam kui poolele teele vastu, kuid paraku on turupraktikasse lisandunud ka usaldusega manipuleerimise võtted. Tasakaalustatud tarbimiskeskkonna eelduseks ei ole seega mitte ainult tarbijaharitud kodanikud vaid ka ärieetilised ettevõtjad. Oma suure mõju tõttu ongi uuest seadusest tulenevad muutused selles aastaraamatus täiendavalt kirjeldatud ka vastavate valdkondade juures. Uus TKS avardas tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise võimalusi, hõlbustas piiriülese vaidluse esitamist ja keelas arvete esitamise eest eraldi tasu küsimise.

Tarbijakaitseameti juures tegutsenud tarbijakaebuste komisjon nimetati ümber tarbijavaidluste komisjoniks, mis on selgem määratlus komisjoni tööst. Kiirlaen on küll väikelaen , ent eristub teistest väikelaenudest makseperioodi pikkuse poolest. Enamus kiirlaene on makseperioodiga 5 päeva kuni aasta, enim levinud variant on aga 30 päeva kuni 6 kuud.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *